Fotografia inspirowana malarstwem

W malarstwie artyści często korzystali i nadal korzystają ze zdjęć, głównie do ukazywania swoich modeli. Fotografie w sztuce malarskiej dają również możliwość kreacji najbardziej wysublimowanych pomysłów jak abstrakcje, kolaże i wiele innych. Z drugiej stron, dzieła wychodzące spod pędzla wielu znanych malarzy stają się inspiracją dla fotografów, a wielu z nich buduje swoje ekspresyjne lub symboliczne portrety :Andrzej Dragan sceny wzorując się na istniejących obrazach sławnych artystów. Fotografie inspirowane malarstwem są odwzorowaniem bardzo dokładnym, z zachowaniem gamy kolorystycznej, kompozycji, mimiki twarzy postaci i atmosfery wokół sceny.

Takie akcenty można znaleźć wśród fotografii mody : gdzie modele ustawiani są na wzór kompozycji obrazu, np. w zdjęciu Marithé i François Girbaud inspirowanym „Ostatnią Wieczerzą” Leonarda da Vinci. W swojej kompozycji artyści pozostają przy nowoczesnym sposobie pokazania ludzi, ale zachowują nurt przewodni, jaki występuje w obrazie mistrza renesansu.

Podobnie u Stevena Meisela w portrecie ”Ofelii”, wzorowanej na dziele Sir Johna Everetta Milaisa o tym samym tytule. Meisel wykonał wiele zdjęć :Akt o charakterze romantycznym ujmując modelki w atmosferze poezji szekspirowskiej. W takim stylu została przedstawiona np. Karolina Kurkowa w 2002 roku.

Inspiracja malarstwem objawia się również w autoportretach samych fotografów, którzy chętnie wcielają się w postać malarza, i tak na przykład „Autoportret” Vincenta van Gogha koresponduje z autoportretem Tadao Cerna, który stworzył swój wizerunek dokładnie naśladując znakomitego impresjonistę.

Swoje malarskie sceny w zdjęciach tworzył również Richard Tuschman nawiązując np. do obrazu „Poranne słońce” Edvarda Hoppera.

Paco Peregrin fantastycznie wypracował charakteryzację swojej modelki na wzór „Róży”

Marka Rydena. Makijaż, upozowanie modelki, dominująca kolorystyka czerwieni idealnie nawiązują do obrazu Rydena, w którym groteska łączy się z niewinnością dziewczyny. Fotografowie znanych ludzi chętnie czerpią inspiracje z dzieł wybitnych artystów, i tak w pięknym portrecie aktorki Nicole Kidman, wykonanym przez Stevena Meisela, można dopatrzeć się „Pani Charles” z portretu Johna Singera Sargenta.

flash-blog