pl en

Rocznik 73, absolwent Wydziału Leśnego SGGW i Fotografii w Szkole
Filmowej w Łodzi. Początkowo zajmowałem się tradycyjną fotografią
przyrodniczą. Na studiach w "Filmówce", dzięki Marianowi Schmidtowi
mojemu promotorowi, odkryłem fotografię ekspresyjną i prace - Minora
White′a i Paula Caponigro. Ich fotografie stały sie dla mnie inspiracją.
Prowadzę Pracownię Krajobrazu w Warszawskiej Szkole Fotografii
i Grafiki Projektowej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Ekwiwalenty.